המסך המפוצל

איחוד הפעילות בכבלים

לקראת האיחוד הצפוי, חברות הכבלים מאחדות תכנים ויוצרות תוכן אחיד בנושא הערוצים, מיקומם וחבילות הערוצים.

מאת: שגיא קליין

פורסם: 03-07-2002
11 תגובות
ביום שני, 22/7/02, אמורים שידורי שלוש חברות הכבלים להתאחד. האיחוד הצפוי אמור להוכיח התחלת תהליך מיזוג, שיביא לאיחוד סופי עם שם אחיד ופעילות שיווקית אחידה שתתמודד מול חברת הלווין, yes.

מסך זהה יעלה אצל כל המנויים הדיגיטליים של חברות הכבלים ערוצי זהב, מתב דיגיטל ותבל דיגיטל, וישווקו אותן חבילות ערוצים לכל הלקוחות עם אותם שמות ומחירים. הערוצים ימוקמו מחדש לפי נושאים, בדיוק כפי שנעשה ב- Yes. לדוגמא, ערוצי הסרטים ישובצו מאפיק 12 ואילך, ילדים מאפיק 25, וכן הלאה.

השיבוץ החדש של הערוצים יתפרסם במסכי הטלוויזיה, ובנוסף יקבלו הלקוחות עלון מידע המפרט את השינויים.

לאחר השמת מספרי הערוצים הזהים בפלטפורמה הדיגיטלית, יאוחדו התכנים בין שלוש החברות. כיום, לכל חברה יש ערוץ שלא משודר בשתי החברות השונות. בערוצי זהב מדובר בערוץ הכלכלי CNBC, במתב דיגיטל זהו ערוץ הסרטים בשפה הרוסית ’מגה פילם’ ובתבל דיגיטל מדובר בערוץ לגברים ’אקסטרים ספורט’.

לאחר בדיקה מדוקדקת יחליט צוות התוכן של החברות, סמנכ"ל השיווק והתוכן של מתב דורון אדמתי, וסמנכ"ל התוכניות של ערוצי זהב ענת זיסמן, האם כל שלושת הערוצים ישובצו במסכי שלוש החברות, או שרק חלק מהם ישובץ, ועל השאר ייוותרו לחלוטין, במסגרת הקיצוצים שמונהגים כיום בתחום התוכן.

(מקור: CSMN, הודעות לעיתונות, יובל סינגלר יזמות)